บ้านนางฟ้าของสัตว์จร

หัวข้อนำทาง

ที่พักน้องแห่งนี้ ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมปศุสัตว์ มีทั้งน้องหมาและแมวจรจัดอาศัยอยู่เพียบบบบ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีมาเพิ่มเรื่อย ๆ 

 

สิ่งทางต้องการ 

– เม็ดจำนวนมาก ตกวันละ 20 กระสอบ 

– ค่ายาเห็บหมัด

– ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ 20 ท่าน

– เงินสมทบ (ทุก ๆ เดือนจ่ายไม่ต่ำกว่า 7แสนบาท)

 

ที่อยู่ คุณอนันต์ธรณ์ วินิจเถาปฐม บ้านนางฟ้าของสัตว์จร หมู่ 13 บ้านท่าเสา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทร.089-099-6000 

FB : บ้านนางฟ้าของสัตว์จร